Κρυοπηξία - Διαθερμία

Κρυοπηξία ονομάζετε η χρήση υγρού αζώτου στους -196οC, με σκοπό την καταστροφή παθολογικών ιστών του δέρματος.

Διαθερμοπηξία ή διαθερμία λέγεται η χρήση ηλεκτροκαυτηρίασης για τον ίδιο σκοπό.

Στο ιατρείο χρησιμοποιούνται και οι δύο αυτές μέθοδοι, επιλέγοντας την καταλληλότερη κάθε φορά, προκειμένου να γίνουν:

• Θεραπεία θηλωμάτων

• Θεραπεία μυρμηγκιών

• Θεραπεία πυογόνων κοκκιωμάτων σε παιδιά

• Αντιμετώπιση σμηγματορροϊκών κερατιάσεων

• Καταστροφή κονδυλωμάτων

• Καταστροφή ακτινικών κερατιάσεων

• Καταστροφή επιλεγμένων βασικοκυτταρικών και ακανθοκυτταρικών καρκινωμάτων